Geschiedenis


 • Veranderend verleden
  Wie een stapel geschiedenisboeken over Zuid-Afrika doorspit zal ontdekken dat er in verschillende periodes nogal divers tegen bepaalde gebeurtenissen werd aangekeken. Hoe komt het dat het verleden verandert?


 • Prekoloniale periode
  Zuid-Afrika is een van de eerste plekken op aarde die door mensen bewoond werd. Het is daarom belangrijk dat we niet vergeten dat de geschiedenis van Zuid-Afrika niet pas begint met de komst van de Europeanen in Zuid-Afrika maar al veel eerder.


 • Kolonisatie
  Aan het einde van de 16de eeuw was het voor veel Europeanen een lang gekoesterde wens om een zeeroute om het continent Afrika heen naar Indië te vinden, om zo te kunnen profiteren van de specerijhandel. Kaapstad was een belangrijk punt op deze vaarroute.


 • De Britse Kaap
  Kaapstad was een machtige positie voor het koloniale handelsmonopolie. Aan het begin van de negentiende eeuw lukt het de Britten om de Kaapprovincie te veroveren.


 • De Grote Trek
  De Nederlandse kolonisten voelden zich inmiddels steeds minder Nederlander en steeds meer Afrikaner. Met de komst van de Britten besloten zij niet terug naar Nederland te keren maar juist verder het binnenland van Afrika in te trekken waar zij hun eigen vrijstaten oprichtten.


 • De Anglo-Boerenoorlog
  Wanneer er goud wordt ontdekt in de Boerenrepublieken is dat voor de Britten een goede reden om ook deze laatste vrijstaten van Zuid-Afrika te annexeren. De Boeren geven zich echter niet zomaar gewonnen en er ontstaat een bloedige oorlog tussen de twee partijen.


 • Apartheid
  Wanneer de Nationale Partij aan de macht komt wordt de inheemse bevolking van Zuid-Afrika steeds verder gediscrimineerd. Het beleid van de partij mondt uit in een stelsel waarin segregatie en discriminatie liggen besloten in de wet.


 • Postapartheid
  In 1990 komt er een einde aan de apartheidsperiode. Het ANC komt aan de macht en er wordt gezocht naar goede vorm voor het 'Nieuwe Zuid-Afrika'. Alle gebeurtenissen uit het verleden drukken echter nog een duidelijk stempel op het heden.

Geschiedenis
X
Loading