Staatsinrichting

Zuid-Afrika werd tijdens het apartheidsregime lange tijd door een blanke minderheid geregeerd. Nadat er op 27 april 1994 voor het eerst multi-raciale democratische verkiezingen werden uitgeschreven veranderde er echter veel in het land. Het ANC kreeg de meerderheid van de stemmen. Het zou een grote uitdaging voor de partijen van de jonge democratie worden om de macht te decentraliseren.

Nelson Mandela werd tot president verkozen. Hij kwam aan het hoofd te staan van een op nationale verzoening gerichte tijdelijke coalitie, de Government of National Unity (GNU). Deze coalitie zou de overgang van een racistisch minderheidsregime naar een multiraciaal meerderheidsregime begeleiden.

Het werk van de GNU uitte zich uiteindelijk in de grondwet, die in 1997 van kracht ging. De grondwet van Zuid-Afrika wordt nu nog steeds beschouwd als een van de meest vooruitstrevende ter wereld en omvat een uitgebreide verklaring van rechten van groepen en personen. Onder de mensenrechten vallen onder andere het recht op leven, het recht op privacy, het recht op vrijheid van mening en meningsuiting en het recht op onderwijs in de taal naar keuze.

 • Overheid
  Inmiddels heeft de Republiek Zuid-Afrika de duidelijke vorm aangenomen van een constitutionele democratie. Het landsbestuur is verdeeld over drie staatsmachten: de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht.
 • Justitie
  De grondwet van Zuid-Afrika is het belangrijkste recht dat in het land geldt. Justitie zorgt ervoor dat men zich aan deze wetten houdt. Geen enkele persoon of instantie mag zich met het functioneren van de rechtbank bemoeien.
   
 • Overheidsniveaus
  Zuid-Afrika heeft een overheid die is opgedeeld in drie niveaus: nationaal, provinciaal en lokaal niveau. De drie verschillende hoofdsteden hebben alledrie een eigen functie, en ook de provincies hebben net als in Nederland ieder hun eigen hoofdstad.
Bronnen en verder lezen
 • Op de website van de Zuid-Afrikaanse regering kun je alles vinden over de Zuid-Afrikaanse staatsinrichting.
Meer over dit onderwerp
De Zuid-Afrikaanse grondwetDe Zuid-Afrikaanse grondwet
X
Loading