Kleurlingbevolking

De Afrikaanse kleurlingen zijn voortgekomen uit verhoudingen tussen de eerste Nederlanders in het land, de slaven en ook met de Khoikhoi en later de zwarte stammen. Olive Schreiner schrijft in 1923: ‘Uit de vroegere verslagen van de Kolonie blijkt dat op sommige tijdstippen 3 van elke 4 kinderen, door slavinnen gebaard, kinderen waren van blanke mannen en meesters. [...] De bloedvermenging heeft aan de Kaap geduurd, zolang de slavernij heeft bestaan.’


Tegenwoordig vormen de kleurlingen een aparte gemeenschap die ook andere bevolkingsgroepen omvat zoals de Namas en de Griquas. De islamitische gemeenschap – vroeger bekend als de zogenaamde Kaapse Maleiers, zijn afstammelingen van slaven die uit het Oosten werden ingevoerd. De Griquas zijn oorspronkelijk mensen van gemengde Europese en KhoiKhoi-afstamming. Veel Khoikhoi gingen bijna volledig op in de groep van kleurlingen. De kleurlingen spreken voornamelijk Afrikaans. Vaak echter andere dialecten of varianten dan de blanke Afrikaners spreken. Het is voor Afrikaners uit Gauteng daarom soms ook moeilijk om een Kaapse kleurling te verstaan. Toch is de scheidslijn tussen Afrikaners en Kleurlingen onduidelijk.


Uit een studie van J.A. Heese naar de afkomst van Afrikaners tot 1807 blijkt dat als je op zoek gaat naar de wortels van de gemiddelde Afrikaner familiestamboom, de kans groot is dat je een niet-blanke voorouder tegenkomt. Volgens deze studie zou 7,1 procent van de Afrikaner voorouders uit niet-blanken (met name Khoisan en Maleiers) bestaan. Tijdens de Apartheid kwam het dan ook voor dat verschillende leden van een familie tot verschillende rassen werden gekwalificeerd terwijl ze dezelfde voorouders hadden. Dit laat zien dat alle groepen in de loop van de geschiedenis met elkaar vervlochten zijn geraakt en niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Meer over dit onderwerp

De dichteres Ronelda S. Kamfer en haar man cartoontekenaar Nathan Trantraal behoren allebei tot de kleurlingbevolking. In 2012 waren zij in Amsterdam. GriekwaGriekwa
X
Loading