Regenboognatie

Zuid-Afrika is een ingewikkeld land. Dit heeft er alles mee te maken dat Zuid-Afrika zoveel verschillende inwoners heeft. Volgens de officiële website voor statistieken van de Zuid-Afrikaanse regering woonden er in juli 2011 naar schatting 50 586 757 mensen in Zuid-Afrika. Volgens deze zelfde statistieken zijn 79% van deze mensen zwart, 9,1% wit, 8,9% kleurling en 2,6% Indiaas/Aziatisch. Deze cijfers liggen echter heel erg moeilijk omdat het onmogelijk en ook onwenselijk is om alle mensen volgens kleur in hokjes in te delen. Het komt vaak voor dat een persoon zich met meerdere groepen identificeert, en niet in een hokje ingedeeld wil of kan worden. Het is daarom van belang dat we, wanneer we over de verschillende mensen van Zuid-Afrika spreken, onthouden dat deze indelingen berusten op door mensen bedachte conventies en dus kunnen veranderen.

Toch is het, als je je in Zuid-Afrika wilt verdiepen, soms handig om te weten welke indelingen er bestaan op basis van kleur. Het valt op dat verschillende mensen er verschillende gewoonten en gedachten op na houden, die het moeilijk maken om in Zuid-Afrika een homogene samenleving te creëren waarin iedereen tevreden is. In het verleden is op diverse manieren geprobeerd om te gaan met deze verschillen. Dit heeft vaak tot conflicten geleid. De meest bekende, en gelijk ook de meest verschrikkelijke manier, was tijdens het beleid van Apartheid.

Gemeenschappelijke identiteit
Tegenwoordig doet Zuid-Afrika heel hard zijn best om over de verschillen heen te kijken. Sinds de verkiezingen van 1994 is men hard op zoek naar een gemeenschappelijke identiteit van alle Zuid-Afrikanen. Een manier om dit te bereiken is bijvoorbeeld door het invoeren van een nationale feestdag zoals Heritage day (erfenisdag) op 24 september. Deze dag is in het leven geroepen om niet alleen de verschillende culturen maar juist ook de gemeenschappelijke aspecten van de Afrikaanse cultuur te vieren. Een paar jaar geleden werd door een aantal Zuid-Afrikanen, waaronder Nobelprijswinnaar aartsbisschop Desmond Tutu, deze dag ook uitgeroepen tot nationale braaidag (een ‘braai’ is een soort barbecue). De gedachte hierachter is dat dit een stukje cultuur is die alle Zuid-Afrikanen gemeen hebben. Of je nou in een van de townships van Johannesburg, de wijnlanden van de Kaap of een ‘plaas’ in de Karoo woont, overal houdt men er van om gezellig met elkaar om een vuurtje te kruipen en gezamenlijk te braaien.

Desmond Tutu is eveneens de bedenker van de term ‘regenboognatie’. De regenboog geldt als metafoor voor alle mensen van Zuid-Afrika die samen in hun verscheidenheid één natie vormen. Desmond Tutu ontving voor zijn inspanningen tegen de Apartheid in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede.

Samen leven
Ondanks het feit dat alle inwoners van Zuid-Afrika nu als Zuid-Afrikaan beschouwd worden, wordt er nog vaak gesproken over de groep waar iemand toe behoort. Zuid-Afrika kent veel verschillende zogenaamde 'rassentypen', stammen, culturen, religies en tradities. De ‘doorsnee’ Zuid-Afrikaan bestaat niet en daarom is het belangrijk dat mensen leren elkaar te respecteren.
In de grondwet van Zuid-Afrika staat uitgebreid beschreven dat alle mensen gelijke rechten hebben en dat alle vormen van discriminatie verboden zijn.
Een andere belangrijke en bijzondere verklaring in de grondwet is dat Zuid-Afrika elf officiële talen heeft: Afrikaans, Engels, IsiNdebele, IsiXhosa, IziZulu, Sepedi, Lesotho, Setswana, SiSwatie, Tshivenda en Tsonga. Elk mens heeft het recht om zelf te kiezen in welke van deze talen hij wil spreken. Naast deze elf officiële talen, worden er ook nog een heleboel onofficiële talen gesproken in Zuid-Afrika.

Bronnen en verder lezen
  • De Zuid-Afrikaanse regering houdt alle statistieken omtrent haar inwoners bij op StatsOnline.
  • Het digitale museum voor vrede en geweldloosheid weidt speciaal een pagina aan Aartbisschop Desmond Tutu.
  • De Nationale Braaidag heeft zelfs een eigen website waarop ze aftellen tot de eerstvolgende Braaidag. Op deze site kun je alles te weten komen over braaien en de dag waarop alle Zuid-Afrikanen bijeen komen.
  • Allen, John editor (1994) The Rainbow people of God: South Africa’s victory over apartheid/ Desmond Tutu; voorw. Nelson Mandela. Londen, New York, Toronto, Sydney, Auckland: Doubleday.
  • Faber, Paul (2002) Familieverhalen uit Zuid-Afrika. Amsterdam: KIT Publishers
  • Heese, H.F. (1984) Groep Sonder Grense. Belville: Universiteit van Wes-Kaapland
  • Luirink, Bart (2000) Zuid-Afrika : mensen politiek economie cultuur milieu. Amsterdam, Den Haag, Brussel: Koninklijk Instituut voor de Tropen NOVIB NCOS
Meer over dit onderwerp
Fanatici hebben zelfs een Nationaal Braaidaglied bedacht! Het lied wordt gezongen door Die Heuwels Fantasties, JR, HHP het het Soweto Gospel Choir. Desmond TutuDesmond Tutu
X
Loading