Mensen

Zuid-Afrika kent verschrikkelijk veel verschillende inwoners. Het is onmogelijk en ook onwenselijk om al deze mensen in hokjes in te delen. Het komt vaak voor dat een persoon zich met meerdere groepen identificeert, en niet in een hokje geplaatst wil of kan worden. Toch is het, als je je in Zuid-Afrika wilt verdiepen, soms handig om te weten welke indelingen er bestaan op basis van kleur. Het valt op dat verschillende mensen er verschillende gewoonten en gedachten op na houden en deze gewoonten zijn beter te begrijpen wanneer je de verschillende mensen beter leert kennen.

 • Regenboognatie
  Zuid-Afrika huisvest een grote verscheidenheid aan mensen die er allemaal hun eigen gewoonten en gedachten op nahouden. Hoe kunnen al deze mensen in tevredenheid naast elkaar leven? Desmond Tutu introduceerde de term Regenboognatie.
   
 • Khoisan
  De eerste bewoners van Zuid-Afrika wonen er al eeuwenlang. Zij leefden als jagers en verzamelaars in balans met de natuur maar zagen in de loop der tijd eerst de Bantustammen uit het Noorden hun land intrekken en vervolgens de Europeanen. Hoe vergaat het deze mensen nu?
   
 • Zwarte Afrikanen
  Het grootste deel van de Zuid-Afrikanen wordt gerekend onder de zwarte Afrikanen. Deze groep is lang niet zo heterogeen als veel mensen denken. Alleen de talen die zij spreken verraden al een grote verscheidenheid aan culturen.
   
 • Blanke bevolking
  Vanaf 1652 vestigden zich Europeanen aan de Kaap. Een flink aantal generaties verder kan men eigenlijk niet meer spreken van Europeanen. De blanke Zuid-Afrikaan lijkt al lang niet meer minder Afrikaans te zijn dan de Khoisan.
   
 • Kleurlingen
  Zet verschillende groepen mensen naast elkaar en je krijgt vermenging. Zo ook in Zuid-Afrika. Een blanke VOC-dienaar raakt verliefd op een Khoimeisje en voor je het weet wordt er een baby geboren. Uit de verhoudingen tussen al deze verschillende mensen in Zuid-Afrika zijn kleurlingen voortgekomen.
   
 • Aziaten
  Vanaf 1860 komen er Indiërs naar de Kaap. Zij werden ingevoerd na de afschaffing van slavernij als goedkope werkkrachten. Nadat hun contracten afliepen besloten velen om te blijven.
   
 • Geboorte van de mens
  Op het strand bij Langebaan zijn versteende voetstappen gevonden van ruim 117 000 jaar oud. Dit zijn tot nu toe de oudste gevonden overblijfselen van de moderne mens in de wereld. Ligt de wieg van de moderne mens in Zuid-Afrika?
   
Mensen
X
Loading