Apartheidswetten

Rassenscheiding was niets nieuws in Zuid-Afrika, maar de eerdere segregatiemaatregelen waren lang niet zo georganiseerd als de systematische herinrichting van het apartheidsregime. In de jaren vijftig begon de regering in hoog tempo haar ideologie van apartheid ofwel ‘gescheiden ontwikkeling’ door te voeren. Alle Zuid-Afrikanen werden raciaal geclassificeerd. Stadswijken werden strikt gescheiden, migratie van Afrikanen naar de stad streng gereguleerd, het onderwijs van zwarten kwam onder staatstoezicht, gemengde huwelijken werden verboden en seksuele omgang tussen mensen van verschillend ras werd überhaupt verboden. Het leven van zwarten werd op deze manier tot in elk detail gereguleerd. Hieronder volgen een paar van de belangrijkste Apartheidswetten die de NP in deze periode invoerde. Het is echter maar een kleine selectie uit de grote hoeveelheid wetten die de regering tijdens zijn 46 jaar durende bewind zou invoeren. • 1949 De wet op verbod van gemengde huwelijken. Huwelijken tussen blank en niet-blank verboden.


 • 1950 De wet op de immoraliteit. Seksueel verkeer tussen blank en niet-blank verboden.


 • 1950 De wet op bevolkingsregistratie. Iedereen moet een identiteitskaart hebben waarop zijn ras staat aangegeven. Aanvankelijk worden er drie rassentype onderscheiden: Bantoe – zwarte Afrikanen, Blank en gekleurd – van gemengde afkomst. Later wordt er een vierde categorie, Aziaten, toegevoegd.


 • 1950 Wet op de groepsgebieden. De regering wijst speciale woongebieden – thuislanden - aan voor de verschillende bevolkingscategorieën. 87% van het Zuid-Afrikaanse landoppervlak wordt blank gebied terwijl slechts 13% gereserveerd wordt voor de thuislanden van de zwarte Afrikanen.


 • 1950 Wet op de bestrijding van het Communisme. Iedere daad die erop gericht is het communisme te bevorderen wordt verboden. Hij die zichzelf communist noemt of door de Minister van Justitie als zodanig wordt beschouwd, is strafbaar.


 • 1952 Wet op de afschaffing van passen. De invoeringen van persoonsbewijzen in plaats van losse documenten die Afrikanen altijd bij zich moeten dragen en waarop hun arbeidsverleden en residentiele rechten vermeld staan.


 • 1954  Wet op wijziging van Naturellenwetten.


 • 1953 Wet op aparte gerieven.


 • 1953  Wet op Bantoe-onderwijs. Apartheid bij lager en middelbaar onderwijs. Alle onderwijs voor Afrikanen onder de staat, onderwijs in stamtalen.
Bronnen en verder lezen


 • Op de website van het historisch project SAHO (South African History Online) vind je nog veel meer apartheidswetten.

 • Couwenberg, S.W.  (red.) (2008) Apartheid, anti-apartheid, post-apartheid : terugblik en evaluatie, Budel: DAMON.

 • Bonner, Philip, Delius, Peter en Posel, Deborah (1993) Apartheid’s Genesis, 1935-1962, Johannesburg, Ravan and Witwatersrand University Press,

 • Posel, Deborah (1991) The Making of Apartheid, 1948-1961: Conflict and Compromise, Oxford, Clanderon Press.

 • Ross, Robert (1999) A Concise history of South Africa, Cambridge. Ned. vert. Zuid-Afrika: een geschiedenis. Amsterdam, vert. Hans van Cuijlenborg.

 • Thompson, Leonard (1994) A history of South Africa. New Haven/London

 • Pampallis, J. (1991). Foundations of the New South Africa, Cape Town: Maskew Miller Longman, p.168

Meer over dit onderwerp

Bord op het strand van Durban in 1989, dat zegt dat het strand uitsluitend voor blanken toegankelijk is. bron: Wikipedia.Bord op het strand van Durban in 1989, dat zegt dat het strand uitsluitend voor blanken toegankelijk is. bron: Wikipedia.
X
Loading