Classificeren

In 1950 voert de NP de registratiewet in. Volgens deze wet classificeert de staat elke burger naar één van de vastgestelde rassentype: Blanken, Indiërs, zwarten en later ook Aziaten. Alle leden van een niet-witte rassengroep moeten in hun eigen 'bantustan' of 'thuisland' wonen en mogen alleen gebruik maken van speciale faciliteiten die voor hun eigen groep bedoeld zijn.


Een problematische categorie voor deze indeling in rassen was de categorie van de ‘gekleurde’ bevolking. De scheidslijnen tussen blank en kleurling en kleurling en zwart waren heel vaag. Bij deze groep werd daarom niet alleen gekeken naar ras maar ook naar de sociale positie. Blanke Zuid-Afrikanen die werkten als classificeerders konden bepalen tot welk ras iemand behoorden. Hiervoor werden burgers ondervraagd over hun werk en familie om na te gaan of hun stamboom wel ‘wit’ genoeg was en of ze wel sociale contacten met blanke mensen hadden.


Een bekende test uit deze tijd, om te kijken of iemand blank of gekleurd is, is de ‘potloodtest’. Als een potlood in je haar blijft hangen dan heb je kroeshaar en ben je dus kleurling. Als het potlood echter uit je haar glijdt dan is je haar stijl en ben je wit genoeg om als blank geclassificeerd te kunnen worden. Dit is natuurlijk een hele primitieve test en waarschijnlijk speelden de ondervragingen en stamboomonderzoek een belangrijkere rol.


In 1949 werden gemengde huwelijken verboden en in het jaar daarna werden seksuele relaties tussen mensen van verschillende rassentypen helemaal verboden. Dit verbod had een grote invloed op het leven van alle Zuid-Afrikanen. Vooral gemengde gezinnen waren de dupe. Wanneer je het kind was van een blanke vader en een gekleurde moeder moest er bekeken worden bij welke ouder je het meest hoorde. Wanneer je blank verklaard werd zou je meer kansen in het leven hebben, maar daar stond tegenover dat je je moeder nooit meer kon zien. De registratiewet trok hele gezinnen uit elkaar en verdeelde deze over verschillende rassencategorieën.


Wanneer je kon aantonen verkeerd ingedeeld te zijn was het mogelijk om te worden ‘geherclassificeerd’. Dit kon nodig zijn als je wilde trouwen met iemand van een ander rassentype of met je familie herenigd wilde worden. Hiervoor had je echter voldoende ‘bewijs’ nodig. Wanneer je ‘wit wilde worden’ moest je aantonen dat je genoeg blanke voorouders had om echt wit te zijn. Dit kon betekenen dat bepaalde voorouders volledig werden verloochend.

Bronnen en verder lezen


  • Stamatélos, Pat (2005) Kroes. Kwela Boeke.

  • Couwenberg, S.W.  (red.) (2008) Apartheid, anti-apartheid, post-apartheid : terugblik en evaluatie, Budel: DAMON.

  • Bonner, Philip, Delius, Peter en Posel, Deborah (1993) Apartheid’s Genesis, 1935-1962, Johannesburg, Ravan and Witwatersrand University Press,

  • Posel, Deborah (1991) The Making of Apartheid, 1948-1961: Conflict and Compromise, Oxford, Clanderon Press.

  • Ross, Robert (1999) A Concise history of South Africa, Cambridge. Ned. vert. Zuid-Afrika: een geschiedenis. Amsterdam z.j. Vert. Hans van Cuijlenborg.

  • Thompson, Leonard (1994) A history of South Africa. New Haven/London

Meer over dit onderwerp

Illustratie uit 1796 van 'menselijke rassen' door William Blake. Bron: WikipediaIllustratie uit 1796 van 'menselijke rassen' door William Blake. Bron: Wikipedia
X
Loading