Geweldloos verzet

Een van de bekendste verzetscampagnes uit de begintijd van Apartheid was de 'Defiance Campaign', of uitdagingcampagne, in 1952. Deze campagne was opgezet als een actie van geweldloze weerbaarheid en was geïnspireerd op het geweldloos verzet van Ghandi. Ghandi gebruikte het geweldloos verzet in Zuid-Afrika om de positie van Indiërs te verbeteren. Later bereikte hij met deze verzetsmethode in India zelfs de onafhankelijkheid.


Het plan kwam oorspronkelijk van de leden van de Jeugdliga maar werd al snel overgenomen door het ANC. Nelson Mandela en een grote groep ANC-leden zijn twee jaar bezig geweest met de voorbereidingen van de Defiance Campaign. Ze zouden de apartheidswetten heel openlijk en opzettelijk overtreden om zo het regime uit te dagen. De politie zou dan moeten ingrijpen en op die manier aan de buitenwereld laten zien hoe de zaken er in Zuid-Afrika voorstonden. De bedoeling was het zichtbaar maken van de apartheid en vooral het laten zien hoe onrechtvaardig en onhoudbaar deze was. Wanneer zij geweld zouden gebruiken zouden zij zich verlagen tot de methodes van de onderdrukker en daardoor niet meer serieus genomen kunnen worden.


Op 26 juni 1952 lopen door het ANC opgeroepen zwarte Zuid-Afrikanen openlijk zonder pasjes door de straten. De politie arresteert de overtreders waaronder ook Nelson Mandela. Tijdens de campagne overtraden meer dan 8.500 mensen openlijk en opzettelijk de apartheidswetten. De arrestanten konden een boete wel betalen maar weigerden dat en zaten hun volledige straf uit, meestal een straf van vier tot zes weken. Op deze manier raakten de gevangenissen overvol. Het volk ging zich meer bezighouden met politiek en het aantal leden van het ANC neemt toe tot 100.000 Afrikanen.


De Defiance Campaign was aanvankelijk een groot succes maar werd uiteindelijk door de regering onmogelijk gemaakt door de steeds strengere consequenties. Er konden gevangenisstraffen van wel drie jaar worden opgelegd, en kortere straffen werden vervangen door lijfstraffen. Het ANC zag in dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat de partij helemaal verboden zou worden. Daarom werd gezocht naar een manier om samen te werken met andere partijen. Dit uitte zich in het Congres van het Volk.

Meer over dit onderwerp

Mohandas Gandhi is een van de belangrijkste bedenkers van het geweldloos verzet. Bron: Wikipedia.Mohandas Gandhi is een van de belangrijkste bedenkers van het geweldloos verzet. Bron: Wikipedia.
X
Loading