Het Volkslied

Het Zuid-Afrikaanse volkslied zoals dit nu is, werd in gebruik genomen in 1997. In dit volkslied worden vijf talen gecombineerd tot een hybride geheel waarbij gebruik wordt gemaakt van het oude Zuid-Afrikaanse volkslied, Die stem van Suid-Afrika, en de hymne Nkosi Sikelel’iAfrika. Tussen 1994 en 1997 hebben deze liederen de status van volkslied gedeeld waarna zij uiteindelijk zijn samengevoegd.

Die Stem van Suid-Afrika werd oorspronkelijk in 1918 geschreven als gedicht door C.J. Langenhoven. In 1921 werd hier muziek bij gecomponeerd door M.L. de Villiers. De Zuid-Afrikaanse radio-omroep speelde in de daaropvolgende periode zowel God Save the King als Die Stem om de dagelijkse omroepen af te sluiten. Hiermee vergaarde het lied enige bekendheid. In 1952 werd Die Stem naar het Engels vertaald als The Call of South Africa. In 1957 werd The Call officieel door de regering tot nationaal volkslied benoemd, wat het op deze manier bleef tot 1994. Tegenwoordig is Die Stem nog terug te vinden in het derde couplet van het nieuwe volkslied.

Nkosi Sikelel’ iAfrika werd in 1897 gecomponeerd door Enoch Santonga, een methodistische missionaire schoolmeester. De woorden van de eerste strofe zijn geschreven in het isiXhosa als een hymne waarna de dichter Samuel Mqhayi er zeven verzen heeft bijgeschreven. In 1942 verscheen er een versie in het Lesotho van de hand van Moses Mphahlele. Nkosi Sikelel’ iAfrika was aanvankelijk een populaire hymne in de kerk maar werd later steeds meer gebruikt door het ANC waardoor het lied een politieke lading mee kreeg. Tijdens Apartheid werd Nkosi Sikelel’ iAfrika gebruikt als protestlied. Het eerste couplet wordt doorgaans in isiXhosa en of isiZulu gezongen gevolgd door het tweede couplet in Sesotho.

Hieronder volgt de officiële versie van het nationale volkslied met daarachter een vertaling in het Nederlands.

isiXhosa

Nkosi Sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,

God zegen Afrika
Hoog reikt uw glorie,

isiZulu

Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo

Hoor onze gebeden,
God zegen ons, wij uw kinderen.

Sesotho

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika — South Afrika

God bescherm ons volk,
Beëindig alle oorlog en moeilijkheden,
Bescherm ons, bescherm ons volk,
Ons land Zuid-Afrika – Zuid-Afrika

Afrikaans

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Uit het blauw van onze hemel,
Uit de diepte van onze zee,
Over onze eeuwige gebergtes,
Waar de rotsen antwoord geven

Engels

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land

Klinkt de stem om samen te komen,
En verenigd zullen we standhouden,
Laat ons leven en strijden voor vrijheid
In Zuid-Afrika ons land.

 

Bronnen en verder lezen
  • De officiële versie van het nationale volkslied is natuurlijk te vinden op de website van de Zuid-Afrikaanse regering.
  • Brownell, F.G. (1995), National Symbols of the Republic of South Africa. Johannesburg: Chris van Rensburg Publications
Meer over dit onderwerp
Nkosi Sikelel' iAfrika   Enoch Sontonga: componist van Nkosi Sikelel’ iAfrika Enoch Sontonga: componist van Nkosi Sikelel’ iAfrika
X
Loading