Onderwijssysteem

Volgens het curriculum 2005 is het onderwijs verdeeld in drie niveaus: basisonderwijs en opleiding, middelbaar onderwijs en opleiding en hoger onderwijs. Daarvoor kan een kind, vanaf zijn derde, ook naar de kleuterschool. Deze scholen zijn echter nog zeer schaars.


In het jaar dat kinderen zeven worden gaan ze naar de lagere school. Deze basisschool bestaat uit graad 1 tot en met 9 en is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel –junior primair – duurt drie jaar. Hier leren de kinderen basisvaardigheden zoals rekenen, schrijven en lezen. Het tweede deel – senior primair – duurt ook drie jaar. De kinderen krijgen lees- en spreekvaardigheid, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, algemene natuurwetenschappen en handvaardigheid. De basisschool is verplicht voor alle kinderen tussen 7 en 15 en is gratis. Aan het einde van de opleiding behaalt het kind een certificaat voor Vlak 1.


Middelbaar onderwijs in Zuid-Afrika bestaat eveneens uit twee delen: junior secondair en senior secondair en omvat graad 10 tot en met 12. Elk jaar bereikt de leerling een hoger vlak. Aan het einde van het tweede deel (vlak 4) moeten de leerlingen een examen doen. Als ze dit goed hebben gedaan krijgen ze een seniordiploma. Dit examen is op drie niveaus: lager, standaard en hoger.


Tertiair of Hoger onderwijs kan in Zuid-Afrika gevolgd worden aan een Technikon, hogere beroeps opleiding of universiteit. Op een Technikon worden middelbare beroepsopleidingen aangeboden. De minimum voorwaarde voor de universiteit is een National Senior Certificaat. Wanneer je boven de 23 bent en je beschikt niet over dit certificaat kun je hier vrijstelling voor krijgen. De voorwaarden hiervoor verschillen per opleiding.

Meer over dit onderwerp


 

Houtwerkklas in een oude ambachtsschool.Houtwerkklas in een oude ambachtsschool.
X
Loading