Universiteiten

De universiteiten zijn ingericht volgens een Engels systeem. Er zijn verschillende graden die je kunt behalen. Respectievelijk: Bachelor, Honneurs, Master en Doctor. Anders dan bij het Nederlandse systeem zit er dus nog een extra graad tussen de Bachelor en de Master. Een honneursgraad kan men na de bachelorgraad halen. De Zuid-Afrikaanse Bachelor lijkt ergens te zitten tussen de propedeuse en de Nederlandse Bachelor, maar is in tegenstelling tot onze propedeuse, wel een afgerond diploma. De graden worden tijdens een speciale plechtigheid uitgereikt waarbij door de docenten en studenten toga’s worden gedragen.


Afkortingen van bekende universiteiten
MEDUNSA - Medische Universiteit van Zuid-Afrika
PU vir CHO - Potchefstroomse universiteit voor Christelijk hoger onderwijs
(tegenwoordig onderdeel van de Noord-West Universiteit)
UJ - Universiteit van Johannesburg
UCT - Universiteit van Cape Town (Kaapstad)
UNISA - Universiteit van Zuid-Afrika (Tshwane)
UVS of UOVS - Universiteit van (Oranje) Vrystaat (Bloemfontein)
UP - Universiteit van Pretoria
US - Universiteit van Stellenbosch
UWK - Universiteit van Wes-Kaap
Wits  - Universiteit van Witwatersrand (Johannesburg)
UFH - Universiteit van Fort Hare


Zuid-Afrikaanse studenten zijn zeer actief buiten de officiële colleges om. De studenten wonen meestal de eerste jaren van hun studententijd in een ‘koshuis’. Een soort studentenflats die tegelijkertijd een soort studentenvereniging zijn. Aan het begin van het jaar vinden er ontgroeningen plaats waarbij de eerstejaars aan allerlei activiteiten moeten deelnemen om een plek in het huis te veroveren. De eerstejaars slapen vaak ook samen op een kamer met een studiegenoot en krijgen pas in hun tweede of derde jaar een eigen kamer. Er bestaan een heleboel tradities binnen een ‘koshuis’ waaraan de studenten zich moeten houden, en verschillende huizen hebben verschillende toelatingsregelingen en specialiteiten.


Sport speelt ook een belangrijke rol in het studentenleven. Zuid-Afrikanen zijn gewend om zichzelf te bewijzen door middel van hun sportprestaties. Bijna alle studenten zitten bij een universiteitssportclub en trainen geregeld. Regelmatig zijn er wedstrijden waarnaar veel medestudenten komen kijken voor aanmoediging.


Deze competitie zie je niet alleen terug in sport maar ook in andere activiteiten. Erg populair zijn bijvoorbeeld studentenkoren, de ‘ser’. Deze koren zingen een aantal keer per jaar op hun universiteit voor een competitie. De beste ‘ser’ van een universiteit  mogen vervolgens weer verder strijden in de competitie tussen andere universiteiten.

Meer over dit onderwerp

De Universiteit van JohannesburgDe Universiteit van Johannesburg
X
Loading