Apartheid

Apartheid was het officiële systeem van rassensegregatie in Zuid-Afrika. Vanaf 1948 vestigt de Nationale Partij een Afrikaner machtsmonopolie in de politiek dat ruim 40 jaar stand weet te houden. Apartheid blijkt een politiek machtsspel dat garandeert dat alle macht bij de blanke minderheid blijft. Door middel van een groot scala aan apartheidswetten krijgt de blanke regering het doen en laten van haar gekleurde bevolking vrijwel volledig onder controle. De nagestreefde apartheid omvatte alle aspecten van het dagelijks maatschappelijk leven: werk, wonen, seksualiteit, etc. en roept dan ook snel een grote weerstand op van over de hele wereld. Het duurde niet lang voordat uit verschillende hoeken het verzet van zich laat horen en nadat apartheid ruim 40 jaar de boventoon heeft gevoerd wordt zij in 1990 afgeschaft. Het einde van apartheid en het begin van het ‘nieuwe’ Zuid-Afrika. De wederopbouw blijkt echter een moeilijk proces.

 • Apartheid
  'Apartheid' klinkt als een Nederlands woord. Toch is het woord niet afkomstig uit Nederland. 'Apartheid' is een Afrikaans woord. Hoe heeft dit woord zich kunnen ontwikkelen tot een wereldwijd bekend woord voor een periode van segregatie?
 • Totstandkoming
  In veel oude koloniën was er sprake van ongelijke rechten voor de oude en nieuwe inwoners. In Zuid-Afrika werden deze ongelijke rechten door de NP geraffineerd vastgelegd in een web van wetten en regels. Hoe heeft de NP dit voor elkaar gekregen?
 • Afrikaner Nationalisme
  Om de blanke onderdrukkers een beetje beter te begrijpen is het interessant om naar de geschiedenis van de Afrikaner te kijken. Een belangrijk fenomeen dat men dan tegenkomt is het ‘Afrikaner Nationalisme’, een politieke ideologie die zijn vaste vorm kreeg aan het begin van de 20ste eeuw
 • Verzet en het ANC
  Al vanaf de eerste keer dat er Europeanen voet aan wal in Zuid-Afrika zetten komt de onderdrukte bevolking in opstand tegen haar blanke overheersers. Hoe heeft dit verzet zich ontwikkeld tijdens apartheid? En wat is de rol van het ANC hierin?
 • Vrijheidsorganisaties
  De drie letters ANC staan voor 'African National Congress'. Deze partij lijkt na de verkiezingen als grote winnaar uit de ‘struggle’ te zijn gekomen. Het ANC was echter niet de enige partij die vocht voor de vrijheid van Zuid-Afrika.
 • Nelson Mandela
  De bekendste inwoner van Zuid-Afrika is waarschijnlijk Nelson Mandela, de eerste werkelijk democratisch gekozen president van Zuid-Afrika. Mandela wordt gezien als één van de belangrijkste leiders van het ANC en is ook onmisbaar geweest voor de overgang van een blanke naar een multiraciale regering.
 • De Waarheids- en Verzoeningscommissie
  Dankzij de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Desmond Tutu in 1995 zijn veel verschrikkingen van apartheid openbaar gemaakt. Hierdoor kan niemand meer om apartheid heen en heeft het een plekje kunnen innemen in de collectieve geschiedenis van Zuid-Afrika.
 • Postapartheid
  Het einde van apartheid en het begin van het ‘nieuwe’ Zuid-Afrika. De wederopbouw blijkt echter een moeilijk proces. Hoe gaat het nu verder met Zuid-Afrika?
Apartheid
X
Loading