Overheid

Inmiddels heeft de Republiek Zuid-Afrika de duidelijke vorm aangenomen van een constitutionele democratie. Het landsbestuur is verdeeld over drie staatsmachten: de uitvoerende macht, de wetgevende macht en een onafhankelijke rechtelijke macht.

Aan het hoofd van de uitvoerende macht staan sinds 9 mei 2009 de president Jacob Zuma, de vice-president, Baleka Mbete, en het kabinet, dat bestaat uit 25 door de president benoemde ministers. Op zijn beurt wordt de president door de Nationale Assemblee gekozen uit de meerderheidspartij. Hij is uitvoerend staatshoofd en mag niet langer regeren dan twee termijnen van vijf jaar.

De wetgevende macht is het parlement, dat bestaat uit de Nationale Assemblee en de Nationale Raad van Provincies (NCP, National Council of Provinces). De Nationale Assemblee mag niet meer dan 400 leden tellen, die worden gekozen voor een termijn van vijf jaar, van een algemene kieslijst – de kiezer stemt op een partij en de partij benoemt  het parlementslid. De Nationale Raad van Provincies bestaat uit vierenvijftig permanente leden en zesendertig zogehete speciale afgevaardigden. Elk van de negen provincies vaardigt tien vertegenwoordigers af. De NCP neemt volledig deel aan het wetgevende proces, stemt nationale en provinciale belangen op elkaar af en fungeert als verbinding tussen de provinciale wetgeving en het parlement. Het parlement moet zich houden aan de grondwet.

De opperrechter met zijn rechters staat aan het hoofd van de rechterlijke macht. In overleg met de Judicial Service Commission worden de rechters benoemd door de president, de leiders van de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Assemblee en, indien relevant, de voorzitter van het Constitutionele Hof. Het Constitutionele Hof is de hoogste rechtbank van het land, en verder zijn er de Hoven van Appel, de Opperste Gerechtshoven en een reeks lagere rechtbanken. Het rechtssysteem van Zuid-Afrika is gebaseerd op het Romeinse recht – dat wil zeggen, afgeleid van het Nederlandse recht van de zeventiende eeuw, dat zich op zijn beurt in het Romeinse recht had ontwikkeld.

Bronnen en verder lezen
  • Op de website van de Zuid-Afrikaanse regering kun je alles vinden over de Zuid-Afrikaanse overheid.
Meer over dit onderwerp
Het nationale kabinet van dr. D.F. Malan in 1948 tijdens het begin van apartheid.Het nationale kabinet van dr. D.F. Malan in 1948 tijdens het begin van apartheid.
X
Loading