Justitie

De grondwet van Zuid-Afrika is het belangrijkste recht dat in het land geldt. De grondwet verbindt de wetgevende, uitvoerende en rechthebbende machten op alle overheidsniveaus (lokaal, provinciaal en landelijk) met elkaar. Geen enkele persoon of instantie mag zich met het functioneren van de rechtbank bemoeien. Een uitspraak door de rechtbank is bindend voor diegene op wie de uitspraak van toepassing is.

Het 'Constitutional Court' (CC) is het hoogste gerechtshof voor de interpretatie, bescherming en handhaving van de grondwet. Het CC bestaat uit een president, vice-president en negen rechters. Het 'Supreme Court of Appeal' vind je in Bloemfontein. Dit is het hoger gerechtshof. Het hoger gerechtshof behandelt alle zaken, die een bindende uitspraak moeten krijgen. Het hoger gerechtshof kan nieuwe uitspraken doen, maar ook reeds gedane uitspraken ongedaan maken. Het hoger gerechtshof bestaat uit een hoofdrechter, een vice-hoofdrechter en een aantal rechters. Sinds 1994 heeft het ministerie van Justitie contact met internationale organisaties en landen met andere rechtssystemen. Zuid-Afrika wil het rechtssysteem gelijktrekken met andere landen zodat er een samenwerking kan ontstaan.

Zuid-Afrika telt meer dan 200 gevangenissen. Dit zijn gevangenissen voor mannen, vrouwen en jongeren. Er zijn ook gevangenissen waar zowel mannen als vrouwen zitten. Ze zitten dan wel gescheiden van elkaar. Gevangenen worden ingedeeld op de zwaarte van bewaking die ze nodig hebben. Dit is afhankelijk van het soort misdrijf, de lengte van de straf en de eerdere veroordelingen.

Bronnen en verder lezen
  • Op de website van de Zuid-Afrikaanse regering kun je alles vinden over de Zuid-Afrikaanse staatsinrichting.
Meer over dit onderwerp
hooggerechtshof Zuid-Afrikahooggerechtshof Zuid-Afrika
X
Loading