Freedom Charter

Het grote begin van de samenwerking tussen verschillende verzetsgroepen uit zich in The Freedom Charter (Het Handvest van de Vrijheid). Het initiatief kwam van professor Z.K. Matthews, die na een gasthoogleraarschap in de VS terugkeerde naar Zuid-Afrika met een voorstel om een nationaal handvest samen te stellen, waar vertegenwoordigers van het gehele volk, ongeacht ras, samen een blauwdruk voor het democratische Zuid-Afrika van de toekomst zouden opstellen. Suggesties kwamen van mensen vanuit heel Zuid-Afrika en werden voorgelegd aan het Congres van het Volk in Klipspruit op 25 en 26 juni 1955. Tijdens dit congres nemen 3.000 mensen van verschillende achtergrond Het Handvest van de Vrijheid aan. Het jaar daarop wordt het handvest aangenomen als beginselverklaring van het ANC.


In het multiraciale Handvest wordt vrijheid en gelijkheid geëist voor alle inwoners van Zuid-Afrika. Daarnaast wordt benadrukt dat Zuid-Afrika een democratische staat moet zijn, gebaseerd op de wil van het volk, zonder onderscheid naar kleur, ras, geslacht of geloof. Vanaf dit moment staat het ANC meer open voor andere organisaties en ziet zij in dat de strijd niet langer alleen door Afrikanen gevoerd kan worden.

Bronnen en verder lezen


  • Couwenberg, S.W.  (red.) (2008) Apartheid, anti-apartheid, post-apartheid : terugblik en evaluatie, Budel: DAMON.

  • Kessel, van, Ineke (2010) Nelson Mandela in een notendop. Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam.

  • Het historisch project SAHO (South African History Online) is opgericht in 2000 en probeert een veelomvattende encyclopedie over de Zuid-Afrikaanse geschiedenis en cultuur samen te stellen. Ook op deze website is een pagina over de Freedom Charter.

Meer over dit onderwerp

Monument voor de Freedom Charter in Klipstad. Bron: WikipediaMonument voor de Freedom Charter in Klipstad. Bron: Wikipedia
X
Loading