De beginjaren

Rolihlahla Mandela werd op 18 juli 1918 geboren als zoon van de Koninklijke Familie van de Thembu in de Transkei. Rolihlahla is een Xhosa-uitdrukking voor ‘problemenmaker’. Zijn Europese voornaam Nelson kreeg Mandela als zevenjarige jongen, toen hij voor het eerst naar de dorpsschool ging. Nelson’s vader, Henry Gadla Mpakhanyiswa Mandela - de raadsman van de koning van Thembuland - had vier vrouwen en dertien kinderen, een teken van welstand.


Na het overlijden van zijn vader, in 1927, wordt Nelson toevertrouwd aan de regent van de Thembu, Jongintaba Dalindyebo, een belangrijk man. Nelson woont in deze tijd samen met de zoon van de regent, Justice Bambilanga, die vier jaar ouder is dan Nelson. Ze worden goede vrienden. Mandela herinnert zich uit deze tijd de bijeenkomsten waarin mannen op democratische wijze vergaderden over belangrijke zaken. Op deze bijeenkomsten hoorde Mandela ook verhalen over de helden van de Xhosa in hun strijd tegen de kolonisten. Hierdoor is de tribale samenleving, waar in stamverband geleefd wordt, voor Mandela een groot voorbeeld.


In 1934, op zijn zestiende, wordt Nelson samen met 24 andere jongens traditioneel besneden. Hiermee wordt hij ingewijd in de geheimen van de volwassen Xhosa-mannen. Vanaf dit moment krijgt Mandela nog een nieuwe naam: Dalibhunga –‘stichter van een bestuursorgaan’.

Bronnen en verder lezen


  • Maharaj, M. & Kathrada, A. (2007) Mandela: het geautoriseerde portret. Arnhem Terra.

  • Richard Hengeveld (2006) Nederland en Nelson Mandela. NIZA Amsterdam.

  • Damen, Jos (2008) Nelson Mandela: Symbool voor vrijheid en verbroedering, AO 2910. Lelystad.

  • Luirink, Bart (red), Voor Nelson Mandela. Verhalen en voetnoten uit Nederland bij zijn negentigste verjaardag, Amsterdam 2008.

  • Mandela, Nelson (1965) No Easy Walk to Freedom, Londen.

  • Mandela, Nelson (1994) Long Walk to Freedom: the Autobiography of Nelson Mandela, Randburg.

  • Wezithombe, Umlando (2008) Nelson Mandela: the Authorised Comic Book, Johannesburg/Cape Town.

  • Kessel, van, Ineke (2010) Nelson Mandela in een notendop. Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam.

  • Het Nelson Mandela Centrum van herinnering is een onderdeel van de Nelson Mandela Foundation. De Stichting houdt zich bezig met de politieke erfenis van Mandela als president van Zuid-Afrika. Ontdek wat dit centrum allemaal doet op de website!

Meer over dit onderwerp

Transkei: de geboortestreek van Mandela. Bron: WikipediaTranskei: de geboortestreek van Mandela. Bron: Wikipedia
X
Loading