Onderhandelingen

In 1982 worden Mandela, Sisulu, Mhlaba en Mlangeni overgebracht naar de Polsmoor-gevangenis, vlak buiten Kaapstad. Hier genieten ze meer rechten, maar missen ze het gezelschap van de andere politieke gevangen en het uitzicht op Robbeneiland. Mandela krijgt ook een eigen vaste bewaker James Gregory, meer bewegingsvrijheid, een soepeler bezoekregeling, aparte huisvesting en zelfs ontmoetingen met minister K. Coetzee en de presidenten P.W. Botha en F.W. De Klerk.

Vanuit de gevangenis leidt Nelson Mandela de onderhandelingen van het ANC met de Zuid-Afrikaanse regering. Mandela’s kracht en macht zijn sterk gegroeid en de regering ziet hem als één van de ‘redelijke’ leiders van de zwarte bevolking en daardoor als goede onderhandelingspartner. Mandela stelt echter strenge eisen: geen geweld meer vanuit de regering, de verboden op politieke partijen moeten worden opgeheven, de thuislanden moeten worden afgeschaft en vooral gelijk stemrecht voor iedereen ongeacht rang, ras of religie.

Halverwege de jaren tachtig organiseert de directeur van de Pollsmoor gevangenis een serie geheime uitstapjes voor Mandela. Gevangenbewaarders rijden hem rond in een auto, maken wandelingen met hem door mooie natuurgebieden of over het strand en stoppen zelfs bij een café voor een kopje thee. Niemand herkent Mandela. Sinds 1962 zijn er geen foto’s meer gepubliceerd van Nelson Mandela. Hij werd zelfs meegenomen naar het appartement van zijn vrouw waar hij zijn familie zag. Op deze manier werd Mandela vertrouwd gemaakt met de veranderingen die Zuid-Afrika had doorgemaakt terwijl hij in de gevangenis zat. In twintig jaar tijd verandert er immers een hoop.

Coetzee’s comité voert in de loop van 1988 47 gesprekken met Mandela over de toekomst van Zuid-Afrika. Dit alles in het diepste geheim. In 1988 wordt Mandela echter met tbc in het ziekenhuis opgenomen. Zijn gezondheid is een kwestie van nationaal belang geworden. Gelukkig komt Mandela er weer bovenop.
In 1989 ontmoet Mandela president F.W. De Klerk. Na onderhandelingen met Mandela en anderen wordt op 2 februari 1990 versoepeling van het politieke regime aangekondigd. Het verbod op het ANC wordt opgeheven en negen dagen later, op 11 februari 1990, komt Nelson Mandela na bijna drie decennia vrij. Hand in hand met Winnie wandelt hij de poort van het gevangenisterrein uit, voor het oog van televisiecamera’s uit de hele wereld.

Het formele einde van de Apartheid is nabij. Nu volgt een lange periode van onderhandelen over hoe het nieuwe Zuid-Afrika eruit moet komen te zien. Nelson Mandela is nu 71 jaar. Hij ging naar de gevangenis als een angry young man maar komt uit de gevangenis als een gelouterd, wijs en grootmoedig man die heeft geleerd de angsten van zijn tegenstander te begrijpen.

Bronnen en verder lezen
  • Maharaj, M. & Kathrada, A. (2007) Mandela: het geautoriseerde portret. Arnhem Terra.
  • Richard Hengeveld (2006) Nederland en Nelson Mandela. NIZA Amsterdam.
  • Damen, Jos (2008) Nelson Mandela: Symbool voor vrijheid en verbroedering, AO 2910. Lelystad.
  • Luirink, Bart (red), Voor Nelson Mandela. Verhalen en voetnoten uit Nederland bij zijn negentigste verjaardag, Amsterdam 2008.
  • Mandela, Nelson (1965) No Easy Walk to Freedom, Londen.
  • Mandela, Nelson (1994) Long Walk to Freedom: the Autobiography of Nelson Mandela, Randburg.
  • Wezithombe, Umlando (2008) Nelson Mandela: the Authorised Comic Book, Johannesburg/Cape Town.
  • Kessel, van, Ineke (2010) Nelson Mandela in een notendop. Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam.
  • Het Nelson Mandela Centrum van herinnering is een onderdeel van de Nelson Mandela Foundation. De Stichting houdt zich bezig met de politieke erfenis van Mandela als president van Zuid-Afrika. Ontdek wat dit centrum allemaal doet op de website!
Meer over dit onderwerp
F.W. de Klerk en Nelson Mandela. Bron: Wikipedia.F.W. de Klerk en Nelson Mandela. Bron: Wikipedia.
X
Loading